Faq’s

Šta su matične ćelije?
Da li postoje različiti tipovi matičnih ćelija?
Kojoj vrsti matičnih ćelija pripadaju matične ćelije iz pupčanika?
Da li postoje neki drugi izvori matičnih ćelija?
Koja oboljenja je danas moguće tretirati matičnim ćelijama?
Da li postoji bilo kakav rizik po zdravlje majke ili bebe prilikom procesa prikupljanja uzorka iz krvi i tkiva pupčanika?
Mogu li se matične ćelije uzeti kod porođaja carskim rezom?
Da li može neko od članova porodice upotrijebiti matične ćelije?
Na koji način se određuje podudarnost ili HLA kompatibilnost?
Kako dolazimo do uzorka matičnih ćelija kada imamo potrebu za njima?
Šta se događa na kraju isteka ugovora od 20 godina?
Da li postoje slučajevi u kojima nije moguće uzimanje uzorka matičnih ćelija?
Šta se dešava u slučajevima blizanačke ili višeplodne trudnoće?
Šta sve podrazumijeva usluga pohranjivanja matičnih ćelija, a šta ne?
Da li je uzimanje uzorka opasno po zdravlje majke i novorođenčeta?
Da li je Švicarska banka matičnih ćelija zaista švicarska?
Da li je Švicarska banka matičnih ćelija akreditovana od strane švicarske države?
Da li Švicarska banka matičnih ćelija ima iskustva u primjeni matičnih ćelija u liječenju?
Ko su naučni partneri Švicarske banke matičnih ćelija?
Da li je do sada Švicarska banka matičnih ćelija upotrebljavala svoje uzorke za liječenje?
Da li Švicarska banka matičnih ćelija ima garanciju u slučaju bankrotstva?
Zašto je potrebno izdvajati matične ćelije iz krvi i iz tkiva pupčanika prije krioprezervacije matičnih ćelija?
Šta se sve čuva iz uzorka krvi i tkiva pupčanika u Švicarskoj banci matičnih ćelija?
Zašto se u Švicarskoj banci matičnih ćelija ugovor može potpisati na samo 20 godina?
Koje dodatne DNK-a analize još nudi Švicarska banka matičnih ćelija?
Koliko banaka u svijetu imaju FACT NetCord akreditaciju?
Da li je FACT NetCord akreditacija „jača“ od GMP standarda?
Zašto je FACT NetCord važan roditeljima?

Imate li još nešto da pitate?