Upotreba matičnih ćelija kroz prošlost

Upotreba matičnih ćelija kroz prošlost

Maj 1989.

Obavljena je prva transplantacija matičnih ćelija iz krvi pupčanika. Matthew Farrow iz Sjeverne Karoline, SAD, je tada imao pet godina i bolovao je od Fankonijeve anemije. On je liječen matičnim ćelijama iz krvi pupčanika, koje su uzete kada je njegova mlađa sestra dolazila na svijet. Američki naučnik koji je sačuvao te matične ćelije je dr Hal Broxmeyer. Transplantaciju je obavila dr Eliane Gluckman u bolnici Saint-Lois u Parizu. Matt je danas oženjen i ima djecu.

1993.

Mitch Santa je postao prva osoba koja je primila matične ćelije iz krvi pupčanika nesrodnog donora, kada je imao manje od dvije godine. Izliječen je od akutne leukemije zahvaljujući matičnim ćelijama iz krvi pupčanika, koje su pripadale bebi čiji su roditelji donirali ćelije američkom centru, NY Blood Center. Transplantaciju je obavila dr Kurzberg na američkom Duke Univerzitetu.

Februar 1995.

Dr Mary Laughlin je obavila prvu transplantaciju matičnih ćelija iz krvi pupčanika u terapiji leukemije kod odraslog pacijenta. Doktorica je tada bila na Duke Univerzitetu, ali je, da bi pronašla adekvatan transplantacioni program otišla na Univerzitet u Virdžiniji. (The Clevelend Cord Blood Center).

Novembar 1997.

Stephen Sprague je bio prva odrasla osoba koja je dobila transplantat matičnih ćelija iz krvi pupčanika, koje su bile umnožene u laboratoriji prije terapije. Njega je od hronične mijeloidne leukemije liječio dr Anrew Pecora u Hackensack Medicinskom Centru u SAD.

April 2001.

Ubrzo poslije rođenja, Jesse je postavljena dijagnoza tumora oka, koji je „napao“ oba oka i kičmenu moždinu. Terapija matičnim ćelijama iz krvi pupčanika je obavljena u bolnici u Torontu u Kanadi, a upotrijebljene su njene matične ćelije iz krvi pupčanika, koje su njeni roditelji sačuvali u Insception Lifebank. Jesse je bila jedno od prve djece koje je spašeno zahvaljujući sopstvenim matičnim ćelijama koje su roditelji sačuvali u privatnoj banci.

April 2004.

Adrej je imao samo šest mjeseci kada je postao prvo dijete, koje je primilo sopstvene matične ćelije iz krvi pupčanika, kako bi se izliječio od malignog tumora mozga, meduloblastoma. Njegove matične ćelije su bile sačuvane u banci Eurocord iz Slovačke, a terapija je obavljena u Univerzitetskoj dječijoj bolnici u Bratislavi.

Avgust 2004.

Dr Ammar Hayani je sa svojim kolegama sa klinike Mayo u SAD, dao prvu potvrdu o autolognoj upotrebi matičnih ćelija u liječenju leukemije (osoba koje se liječi, dobija svoje matične ćelije). On je potvrdio da je testirao matične ćelije iz krvi pupčanika, kako bi se uvjerio da one ne sadrže genetičke mutacije koje postoje u tumorskim ćelijama. Matične ćelije trogodišnje djevojčice su bile sačuvane u banci CorCell, a transplantacija je obavljena u dječijoj bolnici u državi Ilinois u SAD. (The Advocate Hope Children’s Hospital).

Februar 2005.

Abby Pell je bila prvo dijete koje je primilo sopstvene matične ćelije iz krvi pupčanika, u okviru eksperimentalne terapije povrede mozga, koja je nastala kao posljedica nedostatka kiseonika na porođaju. Njena majka se složila da procedura bude obavljena na Duke Univerzitetu, pod vodstvom dr Kurzberg.

Maj 2005.

Dr Joanne Kurzberg je sa kolegama objavila prvi naučni rad, koji potvrđuje da primjena matičnih ćelija iz krvi pupčanika može da zaustavi neurološke posljedice nekih metabolčkih poremećaja, tako što pomaže pacijentima da njihov organizam proizvede određene enzime, koji mu nedostaju. Oni nastavljaju da liječe različite rijetke metaboličke bolesti.

Oktobar 2005.

Ryan Schneider je bio prvo dijete sa cerebralnom paralizom koje je liječeno primjenom sopstvenih matičnih ćelija iz krvi pupčanika, koje su bile sačuvane u privatnoj banci. Terapiju je obavila dr Joanne Kutzberg na Duke Univerzitetu.

Oktobar 2007.

Jake Liao je bio prvo dijete koje je dobilo matične ćelije od svog rođaka, kako bi bila izvršena terapija rijetke i fatalne bolesti kože, koja se zove bulozna epidermoliza. (Epidermolisys bulosa, EB). Tim naučnika na Univerzitetu u Minesoti, pod vodstvom dr Jakub Tolar-a je otkrio da matične ćelije iz krvi pupčanika mogu da nauče tijelo da proizvodi proteine kože koji mu nedostaju.

Novembar 2007.

Ser Martin J Evans, Mario Capecchii Oliver Smithies su dobili Nobelovu nagradu iz oblasti medicine za svoj rad na genetici i embrionalnim matičnim ćelijama.

Novembar 2010.

Kompanija za regenarativnu medicinu Advanced Cell Technology dobila je federalnu dozvolu da započne multicentričnu kliničku studiju, koja ispituje terapiju matičnim ćelijama na pacijentima sa Stargadtsovom mišićnom distrofijom, bolesti koja uzrokuje sljepilo.

Mart 2011.

Dr Charles S. Cox Jr. i njegove kolege su objavili svoje rezultate u američkom stručnom časopisu Neurohirurgija (Journal Neurosurgery), u kome navode veoma ohrabrujuće rezultate kada je u pitanju terapija traumatskih povreda mozga kod djece (glavni uzork smrti kod djece), njihovim matičnim ćelijama sačuvanim u trenutku porođaja. Dr Cox je neurohirurg koji je na čelu odjeljenja koje se bavi traumatskim povredama kod djece, na Univerzitetu u Hjustonu, SAD. On vodi i kliničku studiju koja obuhvata djecu sa traumatskim povredama mozga koja primaju sopstvene matične ćelije iz krvi pupčanika.

Februar 2012.

Naučnici u Cedars-Sina i Medicinskom centru i Džon Hopkins Univerzitetu su objavili rezultate kliničke studije u kojoj su matične ćelije odrasle osobe ekstraktovane nakon infarkta. Matične ćelije su uzgajane u laboratorijskim uslovima i nakon toga vraćene u pacijentovo srce. U prvom prikazanom slučaju terapijske regeneracije, liječenjem je smanjen ožiljak i obnovljeno srčano tkivo.

Avgust 2012.

Dr Michael Chez, direktor pedijatrijske neuorologije na Institutu u Sakramentu (The Sutter Neuroscience Institute in Sacramento) je vođa prve kliničke studije koja se bavi terapijom djece oboljele od autizma, njihovim matičnim ćelijama iz krvi pupčanika.

Novembar 2012.

John B. Gurdon i Shinya Yamanaka su dobili Nobelovu nagradu za otkriće “reprogamiranja” odrasle ćelije da ponovo postane pluripotentna.

Decembar 2012.

Sajt Parent’c Guide to Cord Blood je objavio da je do kraja 2012. godine oslobođeno za terapiju preko 900 uzoraka matičnih ćelija sačuvanih u privatnim bankama. Otprilike jedna polovina je upotrebljena za terapiju djece, čije su matične ćelije (autologna primjena), a jedna polovina je upotrijebljena za terapije braće/sestara/rođaka (alogena primjena).

Januar 2013.

Dr Maria Craig, dječiji endokrinolog u dječijoj bolnici u Sidneju u Australiji je pokrenula prvo kliničko istraživanje, u kome se vrši autologna primjena matičnih ćelija iz krvi pupčanika u terapiji djece sa dijabetesom tip 1. Prethodna studija koju je započeo dr Michale Haller sa Univerziteta na Floridi  2007. godine, je pokazala da je djeci poslije terapije matičnim ćelijama bilo potrebno manje insulina, ali samo privremeno. Vjeruje se da će ova studija pomoći i pokazati da primjena matičnih ćelija može da dovede do spriječavanja autoimunih procesa koji dovode do pojave dijabetesa tip 1.

Jun 2013.

Dr Timothy Nelson iz centra za regenerativnu medicinu Mayo klinike je pokrenuo kliničko istraživanje u kome se vrši autologna primjena matičnih ćelija iz krvi pupčanika, zajedno sa korektivnom operacijom kod djece koja imaju ozbiljna oštećenja srca. U SAD se na svakih 15 minuta rodi dijete sa nekom urođenom srčanom anomalijom, i to su najčešći defekti koji se vide na rođenju.

Jul 2013.

Dr Karen Ballen direktor programa za terapiju leukemija u bolnici u Masačusetsu je zajedno sa dr Gluckman i dr Broxmayer objavila pregled primjene matičnih ćelija iz krvi pupčanika u prvih 25 godina u američkom stručnom časopisu „Blood“. (The journal Blood). Do tog trenutka više od 30 000 transplantacija mtičnih ćelija iz krvi pupčanika je bilo obavljeno širom svijeta.

Jul 2013.

Naučnici u Japanu su kreirali tkivo ljudske jetre od matičnih ćelija. Ovo otkriće moglo bi da riješi stalan problem nedostatka organa za doniranje.

Avgust 2013.

Dr John Wagner je uradio prvu terapiju matičnim ćelijama iz krvi pupčanika kod djeteta koje je imalo leukemiju i bilo zaraženo HIV virusom. Primjenjene su matične ćelije od donora koji ima rijetku genetičku mutaciju koja pokazuje otpor prema HIV virusu. Dr Wagner vodi transplantacioni program na  Univerzitetu u Minesoti.

Novembar 2013.

Papa Benedikt XVI govorio je pozitivno o istraživanjima na odraslim matičnim ćelijama u svrhu bilo kojeg liječenja i pozvao na podršku istraživanjima bez obzira na finasijska sredstva.

Jul 2014.

Timovi predvođeni Dieter Eglijem iz Njujorške fondacije matičnim ćelijama i Young Gie Chung iz CHA Univerziteta u Seulu, Južna Koreja, nezavisno su proizveli ljudske embrionalne matične ćelije od (odraslih) matičnih ćelija, uz pomoć terapeutskog kloniranja. Eglijev tim je koristio matične ćelije kože žene koja boluje od dijabetesa i pokazao da  ih može pretvoriti u beta ćelije koje proizvode insulin. U teoriji, te ćelije se mogu koristiti da zamjene one, koje se izgube tokom bolesti.

Jul 2015.

Stanford Cardiovascular Medicine je objavio studiju, koja dokazuje uspješnu primjenu matičnih ćelija u regeneraciji srčanog mišića.

Jun 2016.

24 pacijenta oboljela od multiple skleroze su podvrgnuta rizičnoj proceduri koja podrazumijeva potpunu destrukciju, a zatim naknadnu regeneraciju imunog sistema uz pomoć terapije matičnim ćelijama. 23 pacijenta pokazuju znakove potpunog oporavka, dok je jedan pacijent preminuo tokom terapije.

Decembar 2016.

Tadašnji predsednik SAD – Barak Obama potpisao je regultorni akt o regenerativnoj terapiji, uključujući i terapiju matičnim ćelijama. Na taj način je praktično obezbjedio novac za istraživanja iz ove oblasti.

2017. ?