Kontakt

NAŠE LOKACIJE

Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo/BiH
e-mail: info@btgmed.com
+387 33 258 000

Banja Luka

Aleja Svetog Save 59
78000 Banja Luka/BiH
 e-mail: info@btgmed.com
+387 51 213 640

Tuzla

e-mail: info@btgmed.com
+387 61 474 814

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak

08:00 – 17:00

DEŽURNI BROJEVI

+387 62 556 057 i +387 66 703 003