Matične ćelije

Matične ćelije

Matične ćelije posjeduju izuzetan potencijal da se razvijaju u različite vrste ćelija i one su zaslužne za nastanak, rani rast i razvoj organizma. Kasnije, u toku života, one su odgovorne za sve procese obnove i samoizlječenja, služe kao neka vrsta „unutrašnjeg sistema popravke“, jer se dijele i razmnožavaju kako bi dopunile druge ćelije, sve dok je osoba živa. Razlog starenja i nastanka bolesti je i to što matične ćelije vremenom gube svoj potencijal i snagu, a njihov broj se smanjuje. Matične ćelije krvi pupčanika su mlade (stare koliko i sama beba na rođenju), potentne, neizmjenjene pod uticajem faktora sredine i životnih navika, u tome je njihova dragocjenost.

Matične ćelije se po fazi razvoja dijele na embrionalne (najmlađe i najpotentnije, prisutne u fazi embrionalnog razvoja, ne koriste se u medicinske svrhe) i adultne (hematopoetske i mezenhimalne), koje imaju široku terapijsku primjenu. Izvori adultnih matičnih ćelija su: krv i tkivo pupčanika, koštana srž i periferna krv. Matične ćelije krvi pupčanika su mlađe, neizmjenjene i posjeduju veću moć diferencijacije i samoobnove, u odnosu na koštanu srž i perifernu krv.

Moć matičnih ćelija

Od matičnih ćelija može nastati bilo koja od 220 različitih ćelija u ljudskom organizmu