Usluge i cijene

BASIC FACT

Pohranjivanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika

Eur2190
 • Set za uzimanje uzoraka
 • Svi troškovi transporta
 • Analiza krvi majke u Švicarskoj
 • Analiza uzorka krvi iz pupčanika
 • Izdvajanje matičnih čelija i krioprezervacija na 20 godina
 • Certifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija
PREMIUM FACT

Pohranjivanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika

Eur2590
 • Set za uzimanje uzoraka
 • Svi troškovi transporta
 • Analiza krvi majke u Švicarskoj
 • Analiza uzorka krvi i tkiva pupčanika
 • Izdvajanje matičnih ćelija i pohranjivanje
 • Certifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija

*Dodatnih 6 DNK testova

Naziv Latinski naziv Cijena
Celijaklija (Coeliac disease) 199 EURA
Intolerancija na laktozu (Lactose intolerance) 179 EURA
Cistična fibroza (Cystic fibrosis) 199 EURA
β talasemija (β Thalassemia) 259 EURA
Poremećaj faktora II koagulacije – Protrombin (Factor II prothrombin) 149 EURA
Poremećaj faktora V koagulacije Leiden (Factor V Leiden) 149 EURA

Ukoliko se odlučite da se analize urade odmah UŠTEDA: 344 Eura.

Ako se odlučite u bilo kojem trenutku trajanja Ugovora analize se mogu uraditi iz zamrznutog uzorka!

6 analiza po cijeni od 999 Eura (Ušteda: 134 Eura)

MOGUĆNOST PLAĆANJA

Usluge Švicarske banke matičnih ćelija možete plaćati u cjelini ili na 12, 24 ili 36 rata.

DINAMIKA PLAĆANJA

Prije porođaja, uplaćuje se depozit u iznosu od 210 eura.
Preostali iznos ili prva rata (zavisno od načina plaćanja koji ste izabrali) se plaćaju nakon što klijenti dobiju preliminarne laboratorijske rezultate.

Ugovor potpisujete direktno sa Švicarskom bankom matičnih ćelija.

Dodatne usluge

Opis usluge Cijena
Primarna /nasljedna  hemohromatoza (Hereditary hemochromatosis) 299 EURA
HLA tipizacija (HLA typings- (HLA-A, B, C and DRB1 – low resolution) 999 EURA
MTHFR genetske mutacije – (MTHFR  gene mutation) 199 EURA