Izdvajanje matičnih ćelija tkiva pupčanika

Danas je poznat značaj čuvanja hematopoetskih matičnih ćelija krvi pupčanika i njihova uloga u liječenju hematoloških (krvnih),  imunoloških i metaboličkih oboljenja.

Najnovija naučna dostignuća govore o još značajnijoj ulozi matičnih ćelija iz tkiva pupčanika. U posljednjih 10 godina dokazano je da pupčanik predstavlja najvažniji i najbogatiji izvor mezenhimalnih matičnih ćelija. One imaju širu sposobnost diferencijacije i veću potentnost, što pruža mogućnost liječenja većeg broja bolesti, uključujući ortopedska oboljenja. Takođe, glavni su kandidat za liječenje Alchajmerove bolesti, cerebralne paralize, Parkinsonove bolesti, psorijaze, reumatoidnog artritisa, infarkta i oštećenja kičmene moždine.

NISU SVE BANKE KOJE POHRANJUJU TKIVO PUPČANIKA ISTE.
VAŽNO JE IZDVOJITI MATIČNE ĆELIJE!

Kao i kod matičnih ćelija iz krvi pupčanika, bitno je izdvajanje i čuvanje onog što je najvrjednije. Nije kompletno tkivo pupčanika podjednako bogato matičnim ćelijama. Detaljnija istraživanja su dokazala da tkivo koje okružuje krvne sudove (tzv. Vartonova pihtija) ima najveću koncentraciju mezenhimalnih matičnih ćelija. Ta dostignuća omogućila su razvoj novih tehnologija obrade, izdvajanja i čuvanja mezenhimalnih matičnih ćelija perivaskularnog dijela tkiva pupčanika. Međutim, manje od polovine svih banaka matičnih ćelija koje čuvaju tkivo pupčanika koristi ove savremene tehnologije. Upravo po tome se izdvajaju najbolje banke matičnih ćelija na svijetu.

Izdvajanje matičnih ćelija je od izuzetnog značaja iz više razloga. Prije svega, odmah omogućava provjeru kvaliteta uzorka, odnosno, pruža informacije o broju matičnih ćelija i njihovoj vitalnosti. U trenutku potrebe za liječenjem te informacije su na raspolaganju centru za transplantaciju i uzorak je odmah spreman za upotrebu.

Ukoliko se pohranjuje cijelo tkivo, uzorak je prvo potrebno “odmrznuti” a potom izdvojiti ćelije i izvršiti kontrolu kvaliteta. Tek tada se dobijaju informacije o tome da li je sačuvano dovoljno matičnih ćelija za liječenje, dok sama procedura traje najmanje tri nedjelje, a u tim trenucima je svaka sekunda bitna.

Studija na Univerzitetu u Pitsburgu objavljena 2009. godine je utvrdila da se oko 88% svih mezenhimalnih matičnih ćelija nalazi upravo u perivaskularnom tkivu. Kliničke studije su dodatno potvrdile da na taj način sačuvan uzorak ima 2,7 puta veći broj vitalnih matičnih ćelija po 1 gramu tkiva u odnosu na uzorak dobijen iz kompletnog tkiva pupčanika (kada nisu izdvojene matične ćelije). Takođe, ova metoda obezbeđuje i visoku vitalnost sačuvanih matičnih ćelija nakon „odmrzavanja“.

O ČEMU TREBA DA SE INFORMIŠU RODITELJI PRILIKOM IZBORA
BANKE MATIČNIH ĆELIJA KOJA ČUVA I TKIVO PUPČANIKA?

Sljedeće stavke su od presudnog značaja:

  • Da li banka izdvaja matične ćelije iz tkiva?
  • Da li banka matičnih ćelija čuva proizvod/uzorak/ visokog kvaliteta, bogat mezenhimalnim matičnim ćelijama?
  • Da li će mezenhimalne matične ćelije biti vitalne nakon potraživanja (i „odmrzavanja“)?
  • Da li je banka licencirana da vrši usluge izdvanjanja i čuvanja mezenhimalnih matičnih ćelija?