Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika

 • Before-Separacija
  After-Separacija
  Čuvanje pune krvi Separacija Izdvajanje matičnih ćelija

Izdvajanje matičnih ćelija smatra se ZLATNIM STANDARDOM u krioprezervaciji krvi iz pupčanika u svim vodećim javnim i privatnim bankama matičnih ćelija u svijetu. Od toga da li se izdvajaju matične ćelije iz krvi pupčanika ili se uzorak čuva kao puna krv, zavisi da li će u trenutku obrade biti poznato koji broj, kvalitet i vitalnost matičnih ćelija će biti na  raspolaganju za potrebe terapije.

U Švicarskoj banci matičnih ćelija se pohranjuju isključivo izdvojene matične ćelije. Postoje banke matičnih ćelija koje se bave čuvanjem uzorka pune krvi, te samim time porodicama daju nepotpunu i nekvalitetnu uslugu.  Korištenje standarda izdvajanja matičnih ćelija je jedan od glavnih razloga zašto su matične ćelije pohranjene u Švicarskoj banci matičnih ćelija prihvatljive u svim klinikama, institucijama i bolnicama širom svijeta. U slučaju potrebe, ovako pohranjen uzorak odmah je spreman za upotrebu.

U nastavku pogledajte razliku u pohranjivanju pune krvi i izdvajanja matičnih ćelija iz uzorka krvi pupčanika:

ČUVANJE PUNE KRVI

 • Koristi se velika količina DMSO (Dimetil sulfoksid je aditiv neophodan za očuvanje matičnih ćelija kada su zamrznute u tečnom azotu. Iako neophodan, ukoliko se koristi u većim količinama može dovesti do različitih oštećenja unutrašnjih organa. Čuvanje pune krvi zahtijeva veliku količinu DMSO).
 • Naučne studije i svjetski trendovi ne podržavaju ovaj metod.
 • U uzorku pune krvi se nalaze eritrociti. Eritrociti su osjetljivi na procese krioprezervacije (zamrzavanje i odmrzavanje uzorka), što dovodi do pucanja membrane ćelija i oslobađanja hemoglobina, koji može imati štetne posljedice po zdravlje pacijenta.
 • Puna krv ima ograničenu primjenu samo na ljude iste krvne grupe – to znači da se u startu mogu isključiti roditelji, braća i sestre sa različitom krvnom grupom.
 • Tačan broj matičnih ćelija na raspolaganju za terapiju je poznat tek nakon odmrzavanja i ispiranja uzorka.
 • Smanjena sposobnost oporavka i održivosti matičnih ćelija zbog ostalih elemenata krvi u uzorku (naročito eritrocita).
 • Podaci na Certifikatu nisu pouzdani za procjenu efikasnosti terapije, jer je potrebno “ispiranje” uzorka prije terapijske primjene, što rezultira gubitkom broja matičnih ćelija.
 • Postoji mogućnost dodatnih troškova obrade pune krvi nakon odmrzavanja.

Banke matičnih ćelija ili biomedicinski centri, koji čuvaju punu krv ne mogu biti FACT NetCord akreditovani!

IZDVAJANJE MATIČNIH ĆELIJA IZ KRVI PUPČANIKA

 • Koristi se manja količina DMSO, koji se vrlo lako i brzo odstrani nakon odmrzavanja.
 • Naučne studije i svjetski trendovi podržavaju ovaj metod.
 • Pohranjivanjem isključivo matičnih ćelija smanjuje se mogućnost ABO/Rh inkompatibilnosti, što znači da se njihova upotreba ne ograničava samo na ljude iste krvne grupe.
 • Tačan broj matičnih ćelija koje su na raspolaganju za terapiju je poznat odmah nakon obrade uzorka i pripreme za krioprezervaciju.
 • Uzorak je spreman za terapiju.
 • Nepromijenjen (isti) kvalitet uzorka prije i poslije krioprezervacije.
 • Nema dodatnih troškova u slučaju potrebe za odmrzavanjem uzorka. Izdvajanjem matičnih ćelija, odstranjuju se eritrociti prije pohranjivanja uzorka što povećava sposobnost oporavka i održivost matičnih ćelija, jer eritrociti poremećenih ćelijskih zidova mogu smanjiti kvalitet uzorka.