O nama

[layerslider_vc id=”1″]
Švicarska banka matičnih ćelija (Swiss Stem Cell Bank) je prva privatna banka matičnih ćelija iz krvi pupčanika u Švicarskoj. Švicarska banka matičnih ćelija je jedna od sedam privatnih banaka u svijetu  koja je akreditovana FACT-NetCord akreditacijom, čime je svrstana u 50 najboljih banaka matičnih ćelija u svijetu.

Citat sa sajta ParentsGuideCordBlood.org.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information
(Ovaj sajt sadrži pouzdane zdravstvene informacije)

Naše karakteristike

 • Švicarski kvalitet
 • FACT NetCord akreditacija
 • Medicinska i naučna podrška u vezi sa liječenjem i kliničkim ispitivanjima
 • Švicarska geopolitička i ekonomska  stabilnost
 • Švicarska banka matičnih ćelija investira u istraživanja novih izvora matičnih ćelija i terapijsku primjenu matičnih ćelija
 • Dio smo Svjetske naučne mreže

Naše znanje i iskustvo

 • Više od 10 godina predanog naučnog rada
 • Preko 20.000 procesuiranih i sačuvanih uzoraka matičnih ćelija
 • Internacionalno prepoznat kvalitet procesnih faza, metoda i tehnologija čuvanja i povlačenja matičnih ćelija
 • Bliska saradnja sa vodećim institutima u terapijama i liječenju matičnim ćelijama
beba1

Šta čuvamo od uzorka iz krvi pupčanika i iz tkiva pupčanika?

 • matične ćelije “buffy coat”, podijeljene u 2 dijela ¾ i ¼ (matične ćelije podrazumijevaju sve leukocite, dominantno CD34+ , mezenhimalne matične ćelije i “dijamantske” matične ćelije-VSEL)
 • dvije bočice/epruvete pune krvi pupčanika za genetske analize i testiranja
 • jedna bočica za mogućnost analize na hemoglobinopatije
 • dvije bočice krvne plazme
 • jedna bočica pune majčine krvi – za mogućnost DNK analiza, ukoliko se ukaže potreba
 • jedna bočica majčine plazme
 • jedna bočica majčinog seruma
 • izdvojene matične ćelije iz tkiva pupčanika (ukoliko ste izabrali ovu uslugu)

Šta to znači roditeljima u Bosni i Hercegovini?

 • Apsolutna sigurnost matičnih ćelija Vašeg djeteta
 • Direktno potpisivanje ugovora sa Švicarskom bankom matičnih ćelija
 • Švicarska garancija kvaliteta
 • Uzorak sačuvan prema FACT NetCord akreditovanom protokolu
 • Certifikat sa švicarskom garancijom kvaliteta
 • Potpuna transparentnost cijelog postupka
 • Naučna i medicinska podrška u slučaju potrebe za liječenjem matičnim ćelijama u domenu medicinskih dostignuća i kliničkih studija na svjetskom nivou
 • Mogućnost liječenja u prestižnim svjetskim klinikama