Zašto čuvati matične ćelije?

Zašto čuvati matične ćelije?

Pupčana vrpca je od vitalne važnosti za bebu dok je u maminom stomaku, a na porođaju se ukazuje jedinstvena prilika da sačuvamo “dragocjeni dio” pupčanika. Krv u pupčaniku sadrži hematopoetske matične ćelije, koje se danas koriste za liječenje različitih hematoloških oboljenja. Tkivo koje pokriva pupčanu vrpcu, takođe ima veliki medicinski potencijal i predstavlja izuzetno važan i kvalitetan izvor matičnih ćelija.

Matične ćelije iz krvi pupčanika su mlade i imaju izuzetnu sposobnost samoobnavljanja i diferencijacije. Zbog toga što su lako dostupne (postupak uzimanja krvi iz pupčanika je vrlo jednostavan, ali ih je moguće uzeti samo na porođaju) i zato što su 100% kompatibilne sa djetetom na čijem su porođaju uzete, predstavljaju izuzetan medicinski potencijal.

Pored toga one pružaju mogućnost liječenja članova porodice.

Danas je ovim ćelijama moguće liječiti više od 80 hematoloških, metaboličkih i imunoloških bolesti, a zahvaljujući neprekidnom napretku u medicinskim istraživanjima, sa razlogom se vjeruje da će one predstavljati odgovor na daleko veći broj bolesti.

O potencijalu matičnih ćelija u medicinske svrhe dovoljno govori podatak da su u posljednjih deset godina čak dva puta Nobelovom nagradom nagrađivani radovi i stručnjaci upravo na ovom polju.